Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Therese Fosholt
dc.contributor.authorThrane, Jan-Erik
dc.contributor.authorPersson, Jonas
dc.contributor.authorBækkelie, Knut Andreas Eikland
dc.contributor.authorMyrvold, Knut Marius
dc.contributor.authorOlstad, Kjetil
dc.contributor.authorGarmo, Øyvind Aaberg
dc.contributor.authorGrung, Merete
dc.contributor.authorde Wit, Heleen
dc.date.accessioned2018-06-06T06:56:00Z
dc.date.available2018-06-06T06:56:00Z
dc.date.created2018-06-05T15:37:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-577-6994-9
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500473
dc.descriptionProsjektleder Therese Fosholt Moenb_NO
dc.description.abstractOvervåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en del av resultatene. Med tanke på påvirkniger som fører til eutrofiering nådde alle vannforekomstene miljømålet, mens det kan se ut til å være noe organisk belastning i enkelte vannforekomster. For forsuringsparameterne var det 18 vannforekomster som ikke nådde miljømålet, med noe dårligere tilstand på Sørlandet enn i resten av landet. Det er behov for mer data og en sammenstilling av referanseverdier for de ulike forsuringsparameterne før vi konkluderer med at såpass mange vannforekomster faktisk er forsuret. For fiskeindeksen ble det tydelig at det er stort behov for mer data og en revidering av indeksen, da kun 3 vannforekomster havnet i svært god tilstand, og hele 35 vannforekomster ikke nådde miljømålet. Det ble observert lave konsentrasjoner av de fleste miljøgiftene, med unntak av kvikksølv og polybromerte difenyletere, som begge lå over grenseverdiene for alle vannforekomster der disse var målt. Også noen av de vannregionspesifikke stoffene oversteg grenseverdien for noen vannforekomster.nb_NO
dc.description.sponsorshipMiljødirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7259
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratet-rapport;1002
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratet-rapport;1019
dc.subjectVannforskriftennb_NO
dc.subjectWater Framework Directivenb_NO
dc.subjectBasisovervåkingnb_NO
dc.subjectSurveillance monitoringnb_NO
dc.subjectTilstandsklassifiseringnb_NO
dc.subjectEnvironmental classificationnb_NO
dc.subjectElvernb_NO
dc.subjectRiversnb_NO
dc.titleOvervåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriftennb_NO
dc.title.alternativeSurveillance monitoring of reference rivers in 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holdernb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber279nb_NO
dc.source.issue7259; 1002; 1019nb_NO
dc.identifier.cristin1589182
dc.relation.project17201nb_NO
cristin.unitcode7464,30,19,0
cristin.unitcode7464,30,12,0
cristin.unitcode7464,20,13,0
cristin.unitcode7464,30,23,0
cristin.unitnameFerskvannsøkologi
cristin.unitnameAkvatiske miljøgifter
cristin.unitnameØkotoksikologi
cristin.unitnameNedbørfeltprosesser
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record