Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolheim, Anne Lyche
dc.contributor.authorLøvik, Jarl Eivind
dc.contributor.authorStuen, Odd Henning
dc.contributor.authorThrane, Jan-Erik
dc.contributor.authorEriksen, Tor Erik
dc.contributor.authorKile, Maia Røst
dc.contributor.authorSkjelbred, Birger
dc.date.accessioned2019-03-05T06:57:57Z
dc.date.available2019-03-05T06:57:57Z
dc.date.created2019-03-04T10:36:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-577-6990-1
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588596
dc.descriptionProsjektleder Anne Lyche Solheimnb_NO
dc.description.abstractKonklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2017 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav og i god tilstand på alle målestasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer kiselalger på alle stasjonene unntatt Brøttum. Algemengdene målt som klorofyll-a var lave og nær grenseverdien svært god/god iht. vannforskriften (2 μg/l) ved alle prøvestasjonene, med unntak av i Furnesfjorden i september, da klorofyll var på 4 μg/l, som er lik grenseverdien god/moderat. Kiselalger, svelgflagellater og gullalger utgjorde de største gruppene innen planteplanktonet, og andel cyanobakterier (blågrønnalger) var svært lav. Artssammensetningen klassifiseres som god, unntatt i Furnesfjorden, som får moderat tilstand, dog nær grensen til god tilstand. Samlet klassifisering av planteplankton ga god tilstand på alle stasjonene og var sammenlignbar med de beste årene siden 1990. Konsentrasjonen av total fosfor (tot-P) var innenfor tilstandsklasse god ved alle stasjonene, men har vært høyere i perioden 2009-2017 enn i perioden 2002-2008. Dette skyldes periodevis store tilførsler av næringsstoffer fra nedbørfeltet, spesielt i forbindelse med flommer både i 2011, 2013, 2014 og 2016. Samlet sett vurderes Mjøsas miljøtilstand som god i iht. vannforskriften i 2017. Sett i forhold til lokale miljømål, som er noe strengere, var siktedypet og konsentrasjonen av tot-P innenfor miljømålet. Flere av tilløpselvene hadde i 2017 høye konsentrasjoner av total nitrogen (tot-N) og tarmbakterier, mens konsentrasjonene av tot-P var generelt lave.nb_NO
dc.description.sponsorshipVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselvernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7255
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.titleMiljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.source.pagenumber7nb_NO
dc.source.issue7255nb_NO
dc.identifier.cristin1682037
dc.relation.projectNorsk institutt for vannforskning: 17094nb_NO
cristin.unitcode7464,30,19,0
cristin.unitnameFerskvannsøkologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal