Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoe, Therese Fosholt
dc.contributor.authorPersson, Jonas
dc.contributor.authorBækkelie, Knut Andreas Eikland
dc.contributor.authorMyrvold, Knut Marius
dc.contributor.authorGarmo, Øyvind Aaberg
dc.contributor.authorGrung, Merete
dc.contributor.authorHindar, Atle
dc.contributor.authorGuerrero Calidonio, Jose-Luis
dc.contributor.authorde Wit, Heleen
dc.date.accessioned2019-06-17T11:51:26Z
dc.date.available2019-06-17T11:51:26Z
dc.date.created2019-06-13T13:51:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-577-7113-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601030
dc.descriptionProsjektleder Therese Fosholt Moenb_NO
dc.description.abstractOvervåking av referanseelver har vært gjennomført over to år, og i andre år (2018) ble 34 antatte referansevannforekomster undersøkt. Vannforekomstene dekket mange ulike elvetyper i økoregionene Finnmark, Vestlandet og Østlandet (resten av landet ble dekket med 47 vannforekomster i 2017). Det er knyttet usikkerhet til en del av resultatene, men med tanke på påvirkniger som fører til eutrofiering nådde alle vannforekomstene miljømålet, med unntak av to leirvassdrag. Det kan også se ut til å være noe organisk belastning i enkelte vannforekomster. For forsuringsparameterne var det 8 vannforekomster som ikke nådde miljømålet. Det er behov for mer data og en sammenstilling av de ulike forsuringsparameterne før vi kan konkludere med årsakene. For fiskeindeksen var resultatene for 2018 noe bedre enn i 2017, og 19 vannforekomster nådde miljømålet. Det er fortsatt behov for mer data og en revidering av denne indeksen. Det ble observert lave konsentrasjoner av de fleste miljøgiftene, med unntak av kvikksølv, polybromerte difenyletere og PCB7, som lå over grenseverdiene for alle 11 vannforekomster der disse var målt (i 10 av 11 for PCB7). Også nikkel og PFOS oversteg grenseverdiene for henholdsvis 1 og 2 vannforekomster.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7378
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratet-rapport;1332
dc.subjectTilstandsklassifiseringnb_NO
dc.subjectEnvironmental classificationnb_NO
dc.subjectVannforskriftennb_NO
dc.subjectWater Framework Directivenb_NO
dc.subjectBasisovervåkingnb_NO
dc.subjectSurveillance monitoringnb_NO
dc.subjectElvernb_NO
dc.subjectRiversnb_NO
dc.titleOvervåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriftennb_NO
dc.title.alternativeSurveillance monitoring of reference rivers in 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber256nb_NO
dc.source.issue7378nb_NO
dc.identifier.cristin1704683
cristin.unitcode7464,30,19,0
cristin.unitcode7464,30,21,0
cristin.unitcode7464,30,23,0
cristin.unitnameFerskvannsøkologi
cristin.unitnameMiljøkjemi
cristin.unitnameNedbørfeltprosesser
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel