Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolheim, Anne Lyche
dc.contributor.authorThrane, Jan-Erik
dc.contributor.authorSkjelbred, Birger
dc.contributor.authorKile, Maia Røst
dc.contributor.authorHåll, Johnny Peter
dc.contributor.authorØkelsrud, Asle
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.date.accessioned2020-03-30T09:56:07Z
dc.date.available2020-03-30T09:56:07Z
dc.date.created2020-03-27T08:22:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-577-7218-5
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2649341
dc.descriptionProsjektleder Anne Lycheen_US
dc.description.abstractMjøsa’s hovedvannmasser var i god økologisk tilstand i 2019, bortsett fra Furnesfjorden, som hadde moderat tilstand. Men vannet ved badeplassene rundt Mjøsa var grønt og grumsete i slutten av juli pga. en betydelig oppblomstring av cyanobakterier (se forsidebildet), noe som skapte stor bekymring hos befolkningen og lokale myndigheter. Forholdene langs land var dermed verre enn i hovedvannmassene langt fra land, der planteplankton klorofyll a ga god tilstand (ca. 3 μg/l) ved de fleste målestasjonene. Som vanlig var det kiselalger, svelgflagellater og gullalger som dominerte. Cyanobakterier hadde fortsatt lav biomasse, men noe mer enn i 2014-2018. Total-fosfor konsentrasjonen var ca. 5 μg/l ved alle stasjonene, som tilsvarer god tilstand og er på samme nivå som de siste ti årene, men noe høyere enn i perioden 2002-2008. Dette skyldes periodevis store tilførsler av næringsstoffer, spesielt i forbindelse med flommer i 2011, 2013, 2014 og 2016, eller kraftige nedbørsepisoder på forsommeren, slik vi så i 2019. Siktedypet var lavere enn det lokale miljømålet på 8 m på alle stasjonene, som ga moderat tilstand på Kise, men god tilstand på Skreia og i Furnesfjorden. Flere av tilløpselvene hadde i 2019 høye konsentrasjoner av total-nitrogen og tarmbakterier, mens total-fosfor viste god eller svært god tilstand i alle elvene. Begroingsalger og bunndyr var i moderat tilstand i nedre deler av Flagstadelva. I Stokkeelva var tilstanden god eller svært god på alle stasjonene, unntatt utløpsbekken fra Lauga, som var i moderat tilstand. I Vorma viste begroingsalgene god eller svært god tilstand, mens bunndyrene viste moderat tilstand. Sistnevnte er usikkert pga. uegnet substrat.en_US
dc.description.sponsorshipVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselveren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7483
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.titleMiljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© NIVA og Vassdragsforbundet. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.source.pagenumber8en_US
dc.source.issue7483en_US
dc.identifier.cristin1803824
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal