Show simple item record

dc.contributor.authorWalday, Mats Gunnar
dc.contributor.authorFagerli, Camilla With
dc.contributor.authorFrigstad, Helene
dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.contributor.authorKaurin, Maria
dc.contributor.authorChristensen, Guttorm
dc.contributor.authorTrannum, Hilde Cecilie
dc.contributor.authorEikrem, Wenche
dc.date.accessioned2020-10-19T07:18:10Z
dc.date.available2020-10-19T07:18:10Z
dc.date.created2020-10-16T15:11:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-577-7262-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683488
dc.descriptionProsjektleder Mats Waldayen_US
dc.description.abstractOvervåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå resultatene fra alle delprogrammene i ØKOKYST for de ulike biologiske kvalitetselementene for å vurdere: 1. Tilsier resultatene så langt at vi har "truffet" på valg av trend- og referansestasjoner, eller burde noen stasjoner omdefineres (fra trend til referanse eller motsatt)? 2. Er det enkelte stasjoner som åpenbart bør flyttes for å dekke opp behovet for både trend og referansestasjoner? 3. Hvilke åpenbare mangler i stasjonsnettverket hindrer utarbeidingen av et komplett klassifiseringssystem for økologisk tilstand i kystvann? Vurderingen er gjort for hvert enkelt delprogram, og de foreslåtte endringer er sammenfattet i et eget kapittel i slutten av rapporten. I tillegg er det gitt en kort beskrivelse av området og miljøtilstanden for stasjonene i hvert enkelt delprogram. I det avsluttende kapittelet er det gjort noen generelle og overordnede betraktninger og gitt forslag for utforming og utførelse av ØKOKYST-programmene.en_US
dc.description.sponsorshipMiljødirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7527
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratet-rapport;M-1784
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectØKOKYSTen_US
dc.subjectOvervåkingen_US
dc.subjectMonitoringen_US
dc.subjectStasjonsnetten_US
dc.subjectStation networken_US
dc.subjectEvalueringen_US
dc.subjectEvaluationen_US
dc.titleEvaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenseren_US
dc.title.alternativeEvaluation of ØKOKYST – station network and class boundariesen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber74en_US
dc.source.issue7527en_US
dc.identifier.cristin1840221
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal