Show simple item record

dc.contributor.authorHindar, Atle
dc.contributor.authorGarmo, Øyvind Aaberg
dc.contributor.authorHagen, Anders Gjørwad
dc.contributor.authorHytterød, Sigurd
dc.contributor.authorOlstad, Kjetil
dc.date.accessioned2015-01-14T12:30:57Z
dc.date.accessioned2015-01-15T10:44:13Z
dc.date.available2015-01-14T12:30:57Z
dc.date.available2015-01-15T10:44:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-577-6434-0
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/274187
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractAlS-metoden til bruk i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært utviklet over flere år, dels ved behandlinger av vassdrag og dels ved metodeutvikling. I forbindelse med utryddelsesbehandlingen i Lærdalselva i 2011 og 2012 ble det laget en rekke metodeprosedyrer, både av teknisk og mer administrativ art. Disse er ferdigstilt og lagt ved i denne rapporten. Selve rapporten er en kronologisk framstilling av hvordan AlS-metoden brukes, fra planlegging via opprigging av utstyr og behandling, til nedrigging og avslutning. Framfor en detaljert framstilling i rapportteksten, vises det til prosedyrene der det er naturlig. AlS-metoden er basert på kontinuerlig dosering av svovelsyre og aluminiumsulfat over mange dager og en krevende kjemikalielogistikk, og både rapport og prosedyrer legger stor vekt på HMS-arbeidet.nb_NO
dc.description.sponsorshipMiljødirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6699
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleManual for AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salarisnb_NO
dc.title.alternativeOperational procedures for treatment of the salmon parasite Gyrodactylus salaris by use of the AlS methodnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-14T12:30:57Z
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1197772
dc.subject.keywordAIS metoden / The AlS method
dc.subject.keywordGyrodactylus salaris L. / Gyrodactylus salaris L.
dc.subject.keywordLaks / Atlantic salmon
dc.subject.keywordUtryddelse / Eradication
dc.relation.project14147nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge