Show simple item record

dc.contributor.authorHindar, Atle
dc.contributor.authorHagen, Anders Gjørwad
dc.contributor.authorHytterød, Sigurd
dc.contributor.authorHøgberget, Rolf
dc.contributor.authorMoen, Asle
dc.contributor.authorOlstad, Kjetil
dc.contributor.authorGarmo, Øyvind
dc.contributor.otherHindar, Atle - Project manager
dc.date.accessioned2015-03-06T13:36:59Z
dc.date.accessioned2015-03-09T07:40:39Z
dc.date.available2015-03-06T13:36:59Z
dc.date.available2015-03-09T07:40:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6701
dc.identifier.isbn978-82-577-6436-4
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278671
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractEtter videreutvikling av AlS-metoden fikk NIVA i oppdrag av Veterinærinstituttet å starte tiltak for å utrydde Gyrodactylus salaris i Lærdalselva. NIVA og samarbeidspartnere behandlet Lærdalselva med surt aluminium i 2011 og 2012. Begge årene ble vassdraget behandlet i to 14-dagers perioder avbrutt av en pause på ca. to uker. I hovedelva ble det tilsatt 37 % svovelsyre for å redusere pH til målområdet 5,7-5,9 og to forskjellige aluminiumsulfat (AlS)-løsninger for å gi en konsentrasjon av uorganisk monomert aluminium (Ali) på 25-30 µg/L. I den første behandlingsperioden i 2011 ble de vannkjemiske målene nådd i deler av vassdraget. I andre periode i 2011 og i begge periodene i 2012 ble de vannkjemiske målene nådd i hele vassdraget. Begge år ble CFT-Legumin (rotenon) tilsatt i stillestående eller isolerte vannforekomster der det kunne finnes laksunger. Det var sterkt fokus på fiskeatferd og grunnvannsproblematikk, og i 2012 ble det gjennomført ekstra tiltak for å kunne behandle fisk i skjulte habitater og i områder der behandlingseffekten kunne være redusert. Slike tiltak var overrisling og oversprøyting med vann tilsatt AlS og bruk av elektriske felt for å skremme fisk opp fra grus og ut i behandlet elvevann. Før behandlingen i 2011 ble G. salaris påvist på laksunger ved 14 av 18 undersøkte lokaliteter. Like før, under og etter behandlingen i 2012 ble parasitten ikke påvist på undersøkt fisk. Begge år var det mye voksen laks og sjøørret i elva. De viste normal atferd og så ikke ut til å være påvirket av behandlingen.nb_NO
dc.description.sponsorshipVeterinærninstituttet; Miljødirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6701
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleTiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012nb_NO
dc.title.alternativeTreatment with AlS to eradicate the salmon parasite Gyrodactylus salaris in River Lærdalselva in 2011 and 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-03-06T13:36:59Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1230054
dc.subject.keywordAluminiumsulfat / Aluminium sulphate
dc.subject.keywordGyrodactylus salaris L. / Gyrodactylus salaris L.
dc.subject.keywordLaks / Atlantic salmon
dc.subject.keywordUtryddelse / Eradication
dc.relation.project12419nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge