Show simple item record

dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorJohnsen, Torbjørn Martin
dc.contributor.authorLømsland, Evy Rigmor
dc.contributor.otherGitmark, Janne Kim - Project manager
dc.date.accessioned2015-03-05T14:40:41Z
dc.date.accessioned2015-03-09T07:45:45Z
dc.date.available2015-03-05T14:40:41Z
dc.date.available2015-03-09T07:45:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6813
dc.identifier.isbn978-82-577-6548-4
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278674
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractMålsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser i Glomfjorden, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden og Øksfjorden. Undersøkelsene har omfattet analyser av næringssaltnivåer og oksygenforhold, klorofyll a konsentrasjon og kartlegging av hardbunnsorganismer i fjæresonen. I januar 2014 ble Veileder 02:2013 (Klassifisering av miljøtilstand i vann) utgitt, og dette er en revisjon av forrige klassifiseringsveileder (Veileder 01:2009). Programmet for overvåkningen i Nordland ble formet ut i fra kriteriene gitt i forrige veileder, men endelig klassifisering vil bli foretatt i hht. den reviderte veilederen. Det er generelt for tidlig i overvåkningsperioden til å kunne gjennomføre klassifisering av økologisk tilstand basert på klorofyll a, næringssalter og siktdyp i hht. vanndirektivets kriterier. Oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet var høy på alle stasjonene og tilfredsstilte kriteriet for svært god tilstand. Fjæreindeksen er foreløpig kun godkjent for bruk i Glomfjorden, av de 6 undersøkte fjordene. Indeksen er allikevel beregnet på alle stasjonene for å klassifisere tilstanden i hht. makroalgevegetasjonen. De fleste undersøkte stasjonene viste god til meget god tilstand. Kun to stasjoner i Glomfjord viste moderat tilstand.nb_NO
dc.description.sponsorshipNCE-Aquaculturenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6813
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleMarin overvåking Nordland 2014. Undersøkelser av hydrografi og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordlandnb_NO
dc.title.alternativeMarine Monitoring Nordland 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-03-05T14:40:41Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1229775
dc.subject.keywordHardbunnsorganismer / Hard bottom organisms
dc.subject.keywordMarin / Marine
dc.subject.keywordOvervåking / Monitoring
dc.subject.keywordVannkvalitet / Water quality
dc.relation.project13103nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge