Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæss, Rita
dc.contributor.authorTrannum, Hilde Cecilie
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.date.accessioned2021-12-07T13:56:13Z
dc.date.available2021-12-07T13:56:13Z
dc.date.created2021-11-29T12:37:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-577-7400-4
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833187
dc.descriptionProsjektleder/Hovedforfatter Rita Næssen_US
dc.description.abstractNIVA har på oppdrag fra Eigersund kommune gjennomført en kartlegging av miljøtilstanden på seks vannforekomster i Dalane vannområde i 2021. Vannforekomstene som skulle kartlegges var Marren, Tengsvågen, Egersund havn, Lygre, Nordfjorden og Rekefjord. I Egersund havn og Lygre har to stasjoner inngått, mens på de resterende har det blitt utført prøvetaking på kun en stasjon. Kartleggingen omfattet analyse av bløtbunnsfauna og sedimentparametere, samt måling av siktedyp og måling av temperatur, saltholdighet og oksygen i vannmassene. Analyse av miljøgifter ble utført på to av stasjonene; i vannforekomstene Egersund havn og Lygre. Samlet vurdering av økologiske tilstanden i vannforekomstene i Eigersund kommune viser Dårlig (Marren, Tengsvågen, Egersund havn) og Svært dårlig (Lygre) tilstand. Analyse av vannregionspesifikke stoffer i sedimentet utført på stasjonene Lygre nedre og Egersund havn nedre (Vågen) viste overskridelser av grenseverdier for både metaller og organiske forbindelser. Samlet vurdering av økologiske tilstanden i vannforekomstene i Sokndal kommune (Nordfjorden og Rekefjord) viser God tilstand. Kjemisk tilstand på stasjon Ege2 og Lyg2 ble Ikke god. Forhøyede nivåer av TBT og enkelte PAH-forbindelser ble registrert på begge stasjonene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7664
dc.subjectKjemisk tilstanden_US
dc.subjectChemical statusen_US
dc.subjectØkologisk tilstanden_US
dc.subjectEcological statusen_US
dc.subjectKartleggingen_US
dc.subjectMappingen_US
dc.subjectDalane vannområdeen_US
dc.subjectDalane water areaen_US
dc.titleMarin problemkartlegging i Dalane vannområde i 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber38en_US
dc.source.issue7664en_US
dc.identifier.cristin1960795
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel