Show simple item record

dc.contributor.authorGaeta, Federico Håland
dc.contributor.authorDale, Trine
dc.contributor.authorHobæk, Anders
dc.date.accessioned2022-01-12T15:09:34Z
dc.date.available2022-01-12T15:09:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0803-625X
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837167
dc.descriptionProsjektleder Federico Håland Gaetaen_US
dc.description.abstractI dette prosjektet har vi utviklet et kunnskapsgrunnlag som kan være første steg på veien til en veileder/standard for miljøundersøkelser i ferskvannsresipienter der det planlegges oppdrett. Et slikt verktøy er nødvendig for å vurdere naturens tålegrenser og sette adekvate miljøkrav for akseptabel påvirkning fra innlandsoppdrett. Vi har gjort en casestudie hvor ulike tilnærminger til miljøovervåkning er testet og vurdert. Vi har blant annet vurdert hvorvidt standarden for å undersøke miljøpåvirkning på bunnen i marint miljø (NS9410:2016) også kan brukes i ferskvann. Videre har vi vurdert hvordan retningslinjer fra vanndirektivet med sin veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann (02:2018) kan spisses mer mot vurdering av effekter fra oppdrett. Avslutningsvis har vi pekt på nye teknologier som kan vurderes brukt både for å avklare en resipients egnethet i forkant av etablering av oppdrett og overvåkning under drift.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7687
dc.subjectFerskvann akvakulturen_US
dc.subjectVannressursforvaltningen_US
dc.subjectFerskvannsøkologien_US
dc.subjectØkologisk modelleringen_US
dc.subjectFreshwater aquacultureen_US
dc.subjectWater resource managementen_US
dc.subjectFreshwater ecologyen_US
dc.subjectEcological modellingen_US
dc.titleMiljøinnsjø - Kunnskapsgrunnlag for utvikling av miljøstandard for oppdrett i ferskvannen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.source.pagenumber92en_US
dc.source.issue7687en_US
dc.identifier.cristin1979744


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record