Show simple item record

dc.contributor.authorFagerli, Camilla With
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorKile, Maia Røst
dc.contributor.authorMoy, Siri Røang
dc.contributor.authorWalday, Mats Gunnar
dc.date.accessioned2022-04-21T08:18:21Z
dc.date.available2022-04-21T08:18:21Z
dc.date.created2022-04-19T14:31:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7431-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2991840
dc.descriptionProsjektleder Camilla With Fagerlien_US
dc.description.abstractKomboindeksen er en ny klassifiseringsindeks for makroalger som baserer seg på vurderinger av makroalgesamfunnets tilstand i fjæresonen kombinert med vurderinger i sjøsonen. Komboindeksen har blitt utprøvd gjennom Miljødirektoratets ØKOKYST program siden 2017, og basert på erfaring fra bruk, er det ønskelig å utrede komboindeksens egnethet og vurdere om den bør inkluderes som indeks for makroalger i klassifiseringsveilederen. I rapporten foreslås justeringer av metoden som kan bidra til forbedring av indeksens presisjon for registreringene og indeksens utsagnskraft. Blant forbedringsforslagene fremheves særlig overgang fra droppkamera til undervannsdrone/ROV, samt å inkludere nedre voksegrense for sukkertare som en vurderingsparameter. Videoregistreringer i sjøsonen bidrar til å gi et mer fullstendig bilde av tilstanden til makroalgesamfunnet og kan avdekke negative forhold som ikke nødvendigvis gir utslag i fjæresonen. Komboindeksen bør derfor fortsatt inngå i ØKOKYST-overvåkingen, men basert på faglige vurderinger konkluderes det med at indeksen bør videreutvikles og et større vurderingsgrunnlag bør foreligge før komboindeksen eventuelt kan inkluderes i klassifiseringsveilederen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7695-2022
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratet-rapport;M-2258
dc.subjectMakroalgeren_US
dc.subjectMacroalgaeen_US
dc.subjectØkologisk tilstanden_US
dc.subjectEcological statusen_US
dc.subjectMiljøovervåkningen_US
dc.subjectEnvironmental monitoringen_US
dc.subjectVannforskriftenen_US
dc.subjectWater Framework Directiveen_US
dc.titleEvaluering av komboindeksens egnethet for tilstandsklassifisering av makroalger i sjøsonenen_US
dc.title.alternativeEvaluering av komboindeksens egnethet for tilstandsklassifisering av makroalger i sjøsonenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning og Miljødirektoratet. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber34en_US
dc.source.issue7695-2022en_US
dc.identifier.cristin2017617
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record