Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Anders Gjørwad
dc.contributor.authorHolter, Tobias Houge
dc.contributor.authorOlstad, Kjetil
dc.contributor.authorGarmo, Øyvind Aaberg
dc.contributor.authorHansen, Peter Stig
dc.contributor.authorHøgberget, Rolf
dc.contributor.authorSkogan, Odd Arne Segtnan
dc.contributor.authorRibeiro, Anne Luise
dc.contributor.authorAmundsen, Marit Måsøy
dc.contributor.authorBecsan, Ingar
dc.contributor.authorMeyer, Kirk
dc.date.accessioned2022-04-21T08:25:51Z
dc.date.available2022-04-21T08:25:51Z
dc.date.created2022-03-28T12:41:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7460-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2991849
dc.descriptionProsjektleder Anders Gjørwad Hagenen_US
dc.description.abstractLakseparasitten Gyrodactylus salaris er ansett som en stor trussel mot norsk villaks, og myndighetene har som mål å utrydde den fra alle områder hvor den er etablert (Anon 2014). Nåværende smittestatus, i tillegg til faren for fremtidige nye innførsler fra smittede regioner og/eller infiserte vassdrag i våre naboland, tilsier at vedlikehold og utvikling av metoder for bekjempelse fortsatt er viktig. Det har derfor i en årrekke vært jobbet med å utvikle klormetoden til et fullverdig verktøy for bekjempelse av G. salaris. Gjennomføringen av forsøket i 2021 ble svært ulikt de foregående år, siden det ble store vannføringsendringer og krevende forhold. Dette har vært en fordel for metodeutviklingen, siden slike forhold fremprovoserte en del feilsituasjoner som det er svært nyttig å få luket vekk før en eventuell utryddelsesbehandling i Driva i 2022. Hoveddoseringsanleggene fungerte svært godt og etter hensikt, men vil likevel få noen få forbedringer. Sidebekkanleggene i dette forsøket viste at designet var godt og i de fleste tilfeller velfungerende. Driftssikkerheten ble likevel for mye redusert når det ble store vannføringsendringer i sidebekkene, og designendringer vil blir gjort for å avhjelpe dette. Overordnet logistikk med tanke på kjemikalier og utstyr fungerte bra, men det ble også tydelig at det ved dette omfanget er nødvendig med dedikerte team som holder orden på kjemikaliebehovet ved de ulike stasjonene. Forsøket var totalt sett vellykket, og særlig vellykket gitt de værmessige forutsetningene forsøket ble gjennomført under. Dette gir grunn til å forvente at et fullskala tiltak med klormetoden i Driva vil være gjennomførbart og med god sannsynlighet for å lykkes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7724-2022
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratet-rapport;M-2242
dc.subjectGyrodactylus salaris L.en_US
dc.subjectGyrodactylus salaris L.en_US
dc.subjectKlorbehandlingen_US
dc.subjectChlorine treatmenten_US
dc.subjectLaks Salmo salaren_US
dc.subjectSalmon Salmo salaren_US
dc.subjectDrivaen_US
dc.subjectDriva riveren_US
dc.titleStorskala utprøving av klordosering i Driva 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning og Miljødirektoratet. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber55en_US
dc.source.issue7724-2022en_US
dc.identifier.cristin2012996
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel