Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHjermann, Dag Øystein
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorGeorgantzopoulou, Anastasia
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorBrkljacic, Marijana Stenrud
dc.date.accessioned2022-06-22T09:32:34Z
dc.date.available2022-06-22T09:32:34Z
dc.date.created2022-06-17T12:09:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7487-5
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999991
dc.descriptionProsjektleder/Hovedforfatter Dag Ø. Hjermannen_US
dc.description.abstractNIVA har undersøkt biologiske og kjemiske kvalitetselementer i Tysfjord ved The Quartz Corp sitt anlegg i Drag (Hamarøy/Hábmera kommune, Nordland fylke), samt undersøkt giftigheten av produktet Duomeen CD (bestående av 90-100% N-Kokos-1,3-diaminpropan). Hardbunnsstasjonen som ligger nærmest bedriften (Tysfjorden 1) hadde «svært god» tilstand i 2018 og «god» tilstand de tidligere undersøkelsesårene. Bløtbunnsfauna ble klassifisert til «svært god» økologisk tilstand, og de tre stasjonene nærmest utslippet var artsrike med omkring 60 arter i gjennomsnitt per grabbprøve. pH ble klart påvirket av bedriftens virksomhet, men bare for 1.5% av målingene var pH-avviket på 0.75 enheter eller mer, eller pH lavere enn pH var under 7.5. Duomeen CD ble påvist på de tre stasjonene nærmest utslippet (inntil 320 m fra utslippet) med konsentrasjoner på opptil 0.33 mg/kg tørrvekt. I labforsøk med fjæremark (Arenicola sp.) viste det seg at både de observerte konsentrasjonene av Duomeen CD, samt konsentrasjoner ned til 1/10 av dette, førte til meget høy dødelighet (93% etter 10 dager). Stoffet viste også toksiske effekter på en marin planktonalge (Skeletonema pseudocostatum) ved konsentrasjoner over 0.0125 mg/L, men hadde ingen toksiske effekter på den marine hoppekrepsen Tisbe battagliai.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7751-2022
dc.subjectØkotoksikologien_US
dc.subjectEcotoxicologyen_US
dc.subjectMiljøgifteren_US
dc.subjectEnvironmental pollutionen_US
dc.subjectBløtbunnsfaunaen_US
dc.subjectSoft-bottom communitiesen_US
dc.subjectIndustriutslippen_US
dc.subjectIndustrial dischargesen_US
dc.titleMiljøundersøkelser i Tysfjorden for The Quartz Corp, Dragen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400en_US
dc.source.pagenumber47en_US
dc.source.issue7751-2022en_US
dc.identifier.cristin2032875
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel