• Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2013 

      Beyer, J.; Kvassnes, Astri J.S.; Hobæk, A.; Beylich, B.; Johnsen, T. (NIVA-rapport;6673, Research report, 2014)
      Dette arbeidet inngår i et overvåkingsprogram avtalt for perioden 2009-2014 for virksomheten ved AF Decoms anlegg i Vatsfjorden. Overvåkingen i 2013 har omfattet prøver av prosessvann fra renseanlegg, vann fra brønner på ...