• Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1959 

  Bryntesen, Tina; Villø, Marit (NIVA-rapport;7375, Research report, 2019)
  Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i januar – mars 2019 deltok 72 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
 • Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018 

  Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7379, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 17 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark i 2018. Nugguren, Storsjøen og Frysjøen var i god økologisk tilstand og oppnådde dermed ...
 • Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid 

  Lindholm, Markus; Kemp, Joanna Lynn; Aanes, Karl Jan; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7380, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i fire sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen mellom Sjoa og Frya, basert på bunndyrprøver innsamlet i 2012, 2013 og 2018. Hensikten med kartleggingen var å kvantifisere ...
 • Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 19-27 

  Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7374, Research report, 2019)
  Under en sammenliknende laboratorieprøving (SLP) gjennomført i januar – april 2019 bestemte 44 laboratorier pH, konduktivitet, turbiditet, farge, UV-absorpsjon, natrium, kalium, kalsium, magnesium, hardhet, alkalitet, ...
 • Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier 

  Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens (NIVA-rapport;7366, Research report, 2019)
  Sensitivitetsverdiene for norske arter av bløtbunnsfauna for de to sensitivitetsindeksene ISI og NSI ble oppdatert på grunnlag av et større og bedre geografisk dekket datasett sammenlignet med forrige revisjon i 2012. ...

View more