Now showing items 21-33 of 33

  • Overvåking av utvalgte miljøgifter i Mjøsa 2016 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Fjeld, Eirik; Grung, Merete (NIVA-rapport;7141, Research report, 2017-03)
   Metaller, PAH og omdanningsprodukter av PAH ble undersøkt i lake, hork og andemusling fanget ved Helgøya og utenfor renseanlegg ved Mjøsa. Konsentrasjonen av bly, nikkel, kadmium, sink, krom, kobber og arsen i horke- og ...
  • Screening for Stockholm Convention persistent organic pollutants in the Bosna River (Bosnia and Herzogovina) 

   Harman, Christopher Peter; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Sober, Miroslav; Sinanovic, Kemo; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Ranneklev, Sissel Brit; Larssen, Thorjørn (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The Stockholm Convention, which aspires to manage persistent organic pollutants (POPs) at the international level, was recently ratified in Bosnia and Herzegovina (BiH). Despite this fact, there is in general a paucity of ...
  • Screening programme 2013: New bisphenols, organic peroxides, fluorinated siloxanes, organic UV filters and selected PBT substances 

   Thomas, Kevin V; Schlabach, Martin; Langford, Katherine; Fjeld, Eirik; Øxnevad, Sigurd; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Rostkowski, Pawel Marian; Harju, Mikael (NIVA-rapport;6696, Research report, 2014)
   The occurrence and environmental risk of a number of new bisphenols, organic peroxides, fluorinated siloxanes, organic UV filters and selected PBT substances are reported for wastewater effluents and leachates, as well as ...
  • Screening programme 2014: Phosphites, selected PBT substances and non-target screening 

   Thomas, Kevin; Schlabach, Martin; Langford, Katherine; Reid, Malcolm; Fjeld, Eirik; Øxnevad, Sigurd; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Rostkowski, Pawel; Röhler, Laura; Borgen, Anders (NIVA-rapport;6928-2015, Research report, 2015)
   The occurrence and environmental risk of a number of phosphites and selected PBT substances are reported for wastewater effluents and leachates, as well as sediments and biota from Oslofjord and Lake Mjøsa. In addition a ...
  • Screening Programme 2015: Benzothiazoles, siloxanes, pigments & PBT compounds 

   van Bavel, Bert; Thomas, Kevin V; Langford, Katherine; Reid, Malcolm; Vogelsang, Christian; Øxnevad, Sigurd; Bæk, Kine; Fjeld, Eirik; Brooks, Steven; Schlabach, Martin; Rostkowski, Pawel; Warner, Nick; Borgen, Anders; Halse, Anne Karine; Davanger, Kirsten; Gundersen, Hans (NIVA-rapport;1639-2016, Research report, 2016)
   This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected benzothiazoles, siloxanes, pigments & PBT compounds in effluents, sewage sludge, surface water, sediments and biota.
  • Screening Programme 2015: Pharmaceuticals and hormones 

   Thomas, Kevin V; Langford, Katherine; Reid, Malcolm James; Vogelsang, Christian; Øxnevad, Sigurd; Bæk, Kine; Fjeld, Eirik; Brooks, Steven; Pampanin, Daniela Maria; Nikiforov, Vladimir; Schlabach, Martin (NIVA-rapport;7076, Research report, 2016)
   This report summarises the findings of a screening study into the occurrence of selected pharmaceuticals and hormones in effluents, sludges, surface waters, sediments and biota.
  • Screening programme 2016 - Selected compounds with relevance for EU regulation 

   Schlabach, Martin; van Bavel, Bert; Baz-Lomba, Jose Antonio; Borgen, Anders; Fjeld, Eirik; Halse, Anne Karine; Nikiforov, Vladimir; Nizzetto, Pernilla Bohlin; Reid, Malcolm James; Rostkowski, Pawel Marian; Vogelsang, Christian (NILU-rapport;34/2017, Research report, 2017)
   This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected solvents, siloxanes, flame retardants, bisphenols and other PBT compounds in effluents, sewage sludge, surface water, sediments, house ...
  • Seasonal and year-to-year variation of mercury concentration in perch (Perca fluviatilis) in boreal lakes 

   Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Lund, Espen; Larssen, Thorjørn (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The authors examined the seasonal and year‐to‐year variations of mercury (Hg) concentrations in populations of perch (Perca fluviatilis) from 2 boreal freshwater lakes in southeast Norway. Fish Hg concentrations were ...
  • Seasonal variation of mercury and δ15N in fish from Lake Heddalsvatn, southern Norway 

   Moreno, Clara E.; Fjeld, Eirik; Deshar, Min Kaji; Lydersen, Espen (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Seasonal variations of mercury (Hg) concentration in muscle tissue of northern pike (Esox lucius L), European whitefish (Coregonus lavaretus L) and European perch (Perca fluviatilis L) have been investigated in Lake ...
  • The influence of a submerged meadow on uptake and trophic transfer of legacy mercury from contaminated sediment in the food web in a brackish Norwegian fjord 

   Olsen, Marianne; Fjeld, Eirik; Lydersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   There are contradicting results on the importance of legacy mercury (Hg) contaminated sediments to Hg fish tissue concentrations. Still, sediment remediation actions often aim at minimizing ecosystem exposure and human ...
  • The organic pollutant status of rivers in Bosnia and Herzegovina as determined by a combination of active and passive sampling methods 

   Harman, Christopher; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Fjeld, Eirik; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Sober, Miroslav; Larssen, Thorjørn; Ranneklev, Sissel Brit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   There is an overall lack of data concerning the pollution status of Bosnia Herzegovina, which is confounded by fragmented national environmental management. The present study aimed to provide some initial data for ...
  • Undersøkelser av fisk og næringsdyr i Mår og Ringedalsvatnet 2011-2013 

   Rognerud, Sigurd; Fjeld, Eirik (NIVA-rapport;6682, Research report, 2014)
   Dette er sluttrapporten for fiskeundersøkelsene i reguleringsmagasinene Mår og Ringedalsvatnet i 2011- 2013. Vi har undersøkt standard fiskebiologiske forhold som alder, vekst, kondisjon, kjøttfarge og mageinnhold, men ...
  • Utprøving av tiltak for å få nedvandrende ål levende forbi kraftverk. Årsrapport 2010, Storelva i Holt i Aust-Agder 

   Kroglund, Frode; Güttrup, Jim; Hegland, Peder Vaaje; Lund, Espen; Fjeld, Eirik; Grung, Merete; Haraldstad, Tormod (NIVA-rapport;6331, Research report, 2012)
   Kunnskapen om ålens økologi og trusler er mangelfull i Norge. En av mange trusler er ål som passerer kraftverksturbiner. Årlig dør store mengder ål i kraftverksturbiner. For å se på mulige tiltak for å motvirke dette ble ...