Now showing items 21-22 of 22

  • Tiltaksanalyse for Mjøsa. Brukerundersøkelse 

   Gulbrandsen, R. (NIVA-rapport;2091, Research report, 1988)
   Rapporten gir en oversikt over vannkvalitetsavhengige brukerinteresser i Mjøsa, verdien av disse og i hvilken grad de påvirkes av forurensningen. 55.000 personer, ca 1/3 av innbyggerne i Mjøsregionen får sitt drikkevann ...
  • Tiltaksanalyse fra Mjøsa. Forurensninger fra båter 

   Gulbrandsen, R. (NIVA-rapport;2105, Research report, 1988)
   Rapporten gir en oversikt over forurensningen av toalettavløp, søppel og olje fra småbåter og skip i Mjøsa. Det er lite forurensning av søppel og olje. Totalt antas at 400 småbåter tilfører Mjøsa toalettavløp. Det antas å ...