Now showing items 21-40 of 110

  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Kvina. Avviksrapport 2012 

   Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;6537, Research report, 2014)
   NIVA has developed methods permitting an efficient control of lime dosing plants. The control involves simple sensor technology and an efficient information flow. This system is used to optimize liming of rivers and ensure ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2019 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7499, Research report, 2020)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2020 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7625, Research report, 2021)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden 2020, og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2012 

   Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;6557, Research report, 2014)
   Driftskontroll av Hauglandsfossen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2012) og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. Avviksrapport 2014 

   Håvardstun, Jarle; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;6870, Research report, 2015)
   Driftskontroll av Hauglandsfossen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2014) og inneholder ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. År 2017 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7240, Research report, 2018)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2017), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget: År 2018 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7372, Research report, 2019)
   Driftskontroll av Hauglandsdammen kalkdoseringsanlegg i Storelva er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018), og ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2017 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7280, Research report, 2018)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2017, og det foreslås forbedringstiltak. Driften på Bås doseringsanlegg var god. Ny ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2018 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7413, Research report, 2019)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2018, og det foreslås forbedringstiltak. Driften på Bås doseringsanlegg var svært god. Det ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2019 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7507, Research report, 2020)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2019, og det foreslås forbedringstiltak. Doseringen fra Bås doseringsanlegg var tilfredsstillende ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2020 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7644, Research report, 2021)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2020, og det foreslås forbedringstiltak. Doseringsstabiliteten på Bås var svært god. Grunnet ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2021 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7756-2022, Research report, 2022)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2021, og det foreslås forbedringstiltak: Kalkingen fra Bås-anlegget var svært god, og bidro ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2022 

   Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7862-2023, Research report, 2023)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2022, og det foreslås forbedringstiltak: Kalkingen fra anleggene på Bås og Skripeland var ...
  • Effekt av sedimentasjonsbasseng for tilbakeholdelse av partikler og PAH-forbindelser i prosessvann fra anodefabrikken til Hydro Aluminium Sunndalsøra 

   Håvardstun, Jarle; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;7048, Research report, 2016)
   Basert på Hydros egne analyseresultater ble tilbakeholdelsen av PAH16 fra prosessvann fra fabrikken tilført til sedimentasjonsbasseng BWC3, estimert til ca. 75 % (1200 kg) i 2014 og ca. 90 % (ca. 2000 kg) i 2015. PAH-innholdet ...
  • ESPIAL - Data review and evaluation of historical data (WP1) 

   Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Macken, Ailbhe (NIVA-rapport;7775-2022, Research report, 2022)
   The present report details the outcome of work package 1 of ESPIAL, with the aim of compiling the historical data from previous surveys at the aluminium sites in a common database and further to analyse the data. A graphical ...
  • Historisk kunnskap og status for elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Aust-Agder 

   Kleiven, Einar; Håvardstun, Jarle; Dolmen, Dag; Güttrup, Jim (NIVA-rapport; 6607, Research report, 2014)
   I denne rapporten er historikk og nåverande statuskunnskap om elvemuslingen i Aust-Agder samanstilt. Det er registrert om lag 1/3 fleire ”nye” lokalitetar med elvemusling i Aust-Agder enn det som har vore kjent frå tidlegare. ...
  • Hvor langs kysten utgjør forurenset sjøbunn i dag størst risiko for helse og miljø: Kunnskapssammenstilling, vurdering og rangering av områder. 

   Olsen, Marianne; Ranneklev, Sissel Brit; Selvik, John Rune; Evenset, Anita; Pedersen, Kristine Bondo; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; Tartiu, Valentina Elena (NIVA-rapport;7607, Research report, 2021)
   Det er utarbeidet en rangert liste over de havne- og kystområdene i Norge der forurenset sjøbunn i dag utgjør størst risiko for helse og miljø. Data fra perioden 2007 og framover er hentet ut fra Vannmiljø og fra rapporter. ...
  • Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP). National Comments regarding the Norwegian Data for 2006 

   Green, Norman W; Ruus, Anders; Bjerkeng, Birger; Håvardstun, Jarle; Schøyen, Merete; Shi, Ling; Tveiten, Lise; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;5564, Research report, 2008)
   This report is part of the Norwegian contribution to OSPAR’s Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of which of which OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP) is based. JAMP 2006 included the ...
  • Kartlegging av forurensede sedimenter og risikovurdering av Skogsfjorden, Mandal 

   Trannum, Hilde Cecilie; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7343, Research report, 2019)
   Det er utført en kartlegging av forurensede sedimenter i vannforekomstene Skogsfjorden indre og ytre, Mandal. Det er generelt tributyltinn (TBT) som peker seg ut med høye konsentrasjoner i området, men det var også forhøyede ...
  • Kontroll og miljøprogram etter opprydding og tildekking av sedimenter i Bukkevika, Arendal. Undersøkelse av blåskjell og sedimenter. 

   Håvardstun, Jarle; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;7186, Research report, 2017)
   NIVA har gjennomført undersøkelser av blåskjell og sedimenter utenfor Bukkevika i Tromøysundet ved Arendal i 2017. Det ble undersøkt fire blåskjellstasjoner og tre sedimentstasjoner utenfor tildekket område i Bukkevika. ...