Now showing items 21-40 of 57

  • The Norwegian river monitoring programme 2019 – water quality status and trends 

   Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Kaste, Øyvind; Sample, James Edward; Hjermann, Dag Øystein; Norling, Magnus Dahler; Guerrero, Jose-Luis; Allan, Ian; Nizzetto, Luca (NIVA-rapport;7564, Research report, 2020)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (in Norwegian: Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coastline are monitored for chemical and hydrological parameters. It is a continuation of river monitoring ...
  • The Norwegian river monitoring programme 2020 – water quality status and trends 

   Kaste, Øyvind; Gundersen, Cathrine Brecke; Poste, Amanda; Sample, James Edward; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7738-2022, Research report, 2022)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (in Norwegian: Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coastline are monitored for chemical and hydrological parameters. It is a continuation of the RID programme ...
  • The Norwegian river monitoring programme 2021 – water quality status and trends 

   Kaste, Øyvind; Gundersen, Cathrine Brecke; Sample, James Edward; Hjermann, Dag Øystein; Skancke, Liv Bente; Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine; Poste, Amanda (NIVA-rapport;7760-2022, Research report, 2022)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (in Norwegian: Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coast are monitored for physical and chemical parameters. This report presents the current status (2021) ...
  • The Norwegian River Monitoring Programme 2022 – water quality status and trends 

   Kaste, Øyvind; Gundersen, Cathrine Brecke; Sample, James; McGovern, Maeve; Skancke, Liv Bente; Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine; Skogan, Odd Arne (NIVA-rapport;7903-2023, Report, 2023)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (in Norwegian: Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coast are monitored for physical and chemical parameters. This report presents the current status (2022) ...
  • The Norwegian River Monitoring Programme Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers 

   Allan, Ian; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7688, Research report, 2022)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2020 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. This report focuses on EU Water Framework Directive priority substances ...
  • The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends in 2018 

   Gundersen, Cathrine Brecke; Kaste, Øyvind; Sample, James Edward; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Selvik, John Rune; Hjermann, Dag Øystein; Norling, Magnus Dahler; Guerrero, Jose-Luis (NIVA-rapport;7441, Research report, 2019)
   In the Norwegian River Monitoring Programme (Elveovervåkingsprogrammet) 20 rivers along the Norwegian coastline are monitored for chemical and hydrological parameters. It is a continuation of a former monitoring programme, ...
  • Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey 

   Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   1. Invasive species can transform aquatic ecosystems, and the nuisance growth of the freshwater macrophyte Juncus bulbosus has become a problem in many lakes and rivers in northern Europe. It affects biodiversity strongly ...
  • Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster 

   Kaste, Øyvind; Andersen, Eivind Ekholt; Haraldstad, Tormod; Håvardstun, Jarle; Kemp, Joanna Lynn; Skancke, Liv Bente; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7471, Research report, 2020)
   I forbindelse med at skal bygges ny E39 øst for Mandal er det gjennomført en førkartlegging av vannforekomster som blir berørt av veiprosjektet. Programmet har pågått i perioden oktober 2018 – oktober 2019 og har bestått ...
  • Oppfølging av kalkingslokaliteter i Innlandet 

   Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kaste, Øyvind; Eikland, Knut Andreas (NIVA-rapport;7945-2024, Research report, 2024)
   Vi har på bakgrunn av tidligere overvåknings- og kalksluttrapporter fra gamle Oppland og Hedmark fylker, vannkjemiske data hentet ut fra Vannmiljø samt en oversikt over kalkede innsjøer (tidligere og pågående) utarbeidet ...
  • Organic nitrogen steadily increasing in Norwegian rivers draining to the Skagerrak coast 

   Deininger, Anne; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene; Austnes, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Declining atmospheric nitrogen (N) deposition, through reduction in the direct input of inorganic N, may result in less inorganic N being leached from soils to freshwaters (dissolved inorganic N = DIN). Declining sulphur ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2020 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Kaste, Øyvind; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7669, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2020. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2019. Jordbruk er største enkeltkilde for menneskeskapte tilførsler av fosfor og nitrogen ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2021 

   Walday, Mats Gunnar; Engesmo, Anette; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7820-2023, Research report, 2023)
   Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen i 2020. Avløpsrenseanlegg bidro med ca. 25%, med en svak økning i nitrogentilførseler. Glomma har klart størst tilførsel av næringsstoffer ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2022 

   Engesmo, Anette; Gran, Sandra; Kaste, Øyvind; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7885-2023, Research report, 2023)
   Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen i 2021. Avløpsrenseanlegg bidro med ca. 19% av fosfortilførselen og 24% av nitrogentilførselen. Glomma har klart størst tilførsel av ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2021. Fagrapport 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7759-2022, Research report, 2022)
   Det er beregnet teoretiske, kildebaserte tilførsler av fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord for 2020. Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning ...
  • Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad 

   Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7109, Research report, 2017)
   Valle kommune planlegger å bygge om eksisterende kloakkrenseanlegg for Valle sentrum og etablere nytt renseanlegg for tettbebyggelsen rundt Rysstad. For å kunne vurdere mulige effekter av utslipp fra de ombygde/nye ...
  • Potential impacts of a future Nordic bioeconomy on surface water quality 

   Marttila, Hannu; Lepistö, Ahti; Tolvanen, Anne; Bechmann, Marianne; Kyllmar, Katarina; Juutinen, Artti; Wenng, Hannah Tabea; Skarbøvik, Eva; Futter, Martyn; Kortelainen, Pirkko; Rankinen, Katri; Hellsten, Seppo; Kløve, Bjørn; Kronvang, Brian; Kaste, Øyvind; Solheim, Anne Lyche; Bhattacharjee, Joy; Rakovic, Jelena; de Wit, Heleen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Nordic water bodies face multiple stressors due to human activities, generating diffuse loading and climate change. The ‘green shift’ towards a bio-based economy poses new demands and increased pressure on the environment. ...
  • Re-calibration of the MAGIC model with data from the National Lake Survey 2019. 

   Kaste, Øyvind; Norling, Magnus Dahler; Austnes, Kari; Cosby, Bernard J.; Wright, Richard Frederic (NIVA-rapport;7799-2022, Research report, 2022)
   The MAGIC model (Model for Acidification of Groundwater In Catchments) was calibrated to the Norwegian 1000-lake survey data from both 1995 and 2019. The re-survey in 2019 provided a new point in time for generation of new ...
  • Re-calibration of the MAGIC model with data from the National Lake Survey 2019. Results from phase 2 

   Kaste, Øyvind; Norling, Magnus Dahler; Balkoni, Areti; Austnes, Kari; Cosby, Bernard J.; Wright, Richard F. (NIVA-rapport;7915-2023, Research report, 2023)
   The biogeochemical MAGIC model has been applied to the data from the 1995 and 2019 surveys of 1000 Norwegian lakes. The work is a follow-up of a modelling exercise that was done in 2022, with improved input data and with ...
  • Resipientovervåking nedstrøms utslipp fra Byglandsfjord renseanlegg 

   Kaste, Øyvind; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7892-2023, Research report, 2023)
   Det er gjennomført et enkelt overvåkingsprogram i utløpsområdet til Byglandsfjorden for å dokumentere eventuelle effekter av utslipp fra Byglandsfjord renseanlegg på vannkvaliteten i Otra. De fysisk-kjemiske støtteparameterne ...
  • Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune 

   Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7234, Research report, 2018)
   Vegårshei kommune planlegger nytt avløpsrenseanlegg på Myra med utslipp av renset avløp til Storelva. Kapasiteten på eksisterende anlegg skal økes fra 900 person-ekvivalenter (pe) til 1800. På bakgrunn av eksisterende ...