Now showing items 21-29 of 29

  • Statistical analyses of chlorophyll-a data sampled by a Ferrybox on the Oslo-Kiel ferry and by the NOVANA programme 

   Andersen, Jesper Harbo; Harvey, Therese; Kallenbach, Emilie; Murray, Ciaran Joseph; Hjermann, Dag Øystein; Kristiansen, Trond; Sørensen, Kai; Carstensen, Jacob; Erichsen, Anders; Hansen, Lars Boye (NIVA-rapport;7167, Research report, 2017)
   This project has analysed a large chlorophyll-a data set sampled by the Ferrybox on the ferry between Oslo and Kiel and compared it with data sampled in the Danish NOVANA programme. A partnership consisting of NIVA Denmark ...
  • Steps towards a status classification of Norwegian lakes using satellite data - method development and case studies 

   Harvey, E. Therese; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;7659-2021, Research report, 2021)
   Sentinel 2 & 3 data for 2016 to 2020 were processed with C2RCC processor for six lakes in the ØKOSTOR monitoring program: Mjøsa, Selbusjøen, Gjende, Røssvatnet, Snåsavatnet and Femunden. In this report we have taken steps ...
  • The advective origin of an under-ice spring bloom in the Arctic Ocean using multiple observational platforms 

   Johnsen, Geir; Norli, Marit; Moline, Mark A.; Robbins, Ian; Quillfeldt, Cecilie von; Sørensen, Kai; Cottier, Finlo Robert; Berge, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Under-ice blooms of phytoplankton in the Chukchi Sea have been observed, with strong implications for our understanding of the production regimes in the Arctic Ocean. Using a combination of satellite remote sensing of ...
  • Tilførselsprogrammet 2010. Overvåking av forsuring av norske farvann med spesiell fokus på Nordsjøen 

   Johannessen, Truls; Sørensen, Kai; Børsheim, Knut Yngve; Olsen, Are; Yakushev, Evgeniy; Omar, Abdirahman; Blakseth, Tomas Adler (NIVA-rapport;6186, Research report, 2011)
   Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av NIVA, IMR og BCCR i oppdrag fra Klif. Den er basert på målinger fra tokt mellom Oslo - Kiel og Tromsø - Longyearbyen utført av NIVA i 2010, prøvetaking ...
  • Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av forsuring av norske farvann 

   Chierici, M.; Sørensen, Kai; Johannessen, Truls; Børsheim, Knut Yngve; Olsen, Are; Yakushev, Evgeniy; Omar, Abdirahman; Blakseth, Tomas Adler (NIVA-rapport;6365, Research report, 2012)
   Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR i oppdrag fra Klif i 2011. Den er basert på målinger mellom Bergen-Kirknes og Tromsø-Longyearbyen utført av NIVA. Prøvetaking av ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2019 - Datarapport 

   Sørensen, Kai; Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Kristiansen, Trond; Norli, Marit (NIVA-rapport;7497, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2019. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene omfatter ...
  • ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Marty, Sabine; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;7384, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfattet i 2018 14 ...
  • ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2019. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Sørensen, Kai; Marty, Sabine; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7504, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster ...
  • Økokyst – DP Skagerrak. Årsrapport 2020. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Deininger, Anne; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7750-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster ...