Now showing items 21-22 of 22

  • Tilstandsklassifisering av makroalger i sjøsonen. Revidering av komboindeksen. 

   Fagerli, Camilla With; Walday, Mats; Gitmark, Janne (NIVA-rapport;7888-2023, Research report, 2023)
   Komboindeksen er en klassifiseringsindeks for makroalger som baserer seg på vurderinger av makroalgesamfunnets tilstand i fjæresonen kombinert med vurderinger i sjøsonen. Komboindeksen har blitt utprøvd gjennom Miljødirektoratets ...
  • Utlegging av rene leirmasser i Bekkelagsbassenget - førundersøkelse 

   Berge, John Arthur; Nilsson, Hans Christer; Walday, Mats (NIVA-rapport;5338, Research report, 2007)
   Rene leirmasser fra graving av trase for senketunnel i Oslo havn skal deponeres på ca 50 m dyp i Bekkelagsbassenget. Hensikten er å bli kvitt overskuddsmasser og å overdekke forurensede sedimenter. Tillatelse til deponering ...