Now showing items 41-46 of 46

  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2021 

   Trannum, Hilde Cecilie; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Deininger, Anne; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Michelsen, Helena Kling; Tveiten, Lise Ann; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7745-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista i ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2022 

   Trannum, Hilde C.; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Crespo, Bibiana; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Mengeot, Caroline; Næss, Rita; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7899-2023, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2023 

   Borgersen, Gunhild; Bekkby, Trine; Brkljacic, Marijana Stenrud; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Harvey, E. Therese; Kistenich, Sonja; Kvile, Kristina Øie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7987-2024, Research report, 2024)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista til Sognefjorden. ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2021 

   Deininger, Anne; Bekkby, Trine; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Kvile, Kristina Øie; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7746-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2022 

   Egge, Elianne; Deininger, Anne; Bekkby, Trine; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline; Frigstad, Helene; Moyano, Marta; Kvile, Kristina Øie; Baur, Ann Kathrin; Tobiesen, August; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra (NIVA-rapport;7898-2023, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2023 

   Egge, Elianne Dunthorn; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Kistenich, Sonja; Kvile, Kristina Øie; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7988-2024, Research report, 2024)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra ...