• Vurderinger vedrørende utslipp av suspendert stoff fra Rekefjord Stone 

      Trannum, Hilde Cecilie; Crespo, Bibiana G.; Deininger, Anne; Fernandes, Paulo; Håland, Federico Gaeta; Næss, Rita; Skogsberg, Emelie; Steigum, Endre; Ødegaard, Øyvind Tangen (NIVA-rapport;7791-2022, Research report, 2022)
      Rekefjord Stone har utslipp av suspenderte partikler til resipienten i Rekefjorden. Effekter av slike partikler på fisk, skalldyr og bunnmiljøet i fjorden er vurdert. Vurderingen er basert på data fra to feltinnsamlinger, ...