• Overvåking av langtransporterte forurensninger 2007. Sammendragsrapport 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Hagen, Dagmar; Framstad, Erik; Lund, Espen; Halvorsen, Godtfred A; Halvorsen, Gunnar; Bratli, Harald; Bruteig, Inga E.; Kålås, john Atle; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, Liv Bente; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Økland, Tonje; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vergar; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;5627, Research report, 2008)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2007 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans¬portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2009. sammendragsrapport 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, B.L.; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Kålås, John Atle; Nordbakken, Jørn-Frode; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, L.; Clarke, Nicholas; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Økland, Tonje; Høgåsen, T.; Hesthagen, Trygve; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;5986, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2009 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans­portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport Monitoring long-range transboundary air pollution 2010. Summary report 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Bruteig, Inga E.; Røsberg, Ingvald; Kålås, John Atle; Nordbakken, Jørn-Frode; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, Liv Bente; Evju, Marianne; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Økland, Tonje; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vegar; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;6183, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2010 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans­portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport Monitoring long-range transboundary air pollution 2011. Summary report 

   Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Bruteig, Inga E.; Røsberg, Ingvald; Kålås, John Atle; Nordbakken, Jørn-Frode; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Skancke, Liv Bente; Evju, Marianne; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Jensen, Thomas C.; Økland, Tonje; Høgåsen, Tore; Nygård, Torgeir; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vegar; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche; Garmo, Øyvind A. (NIVA-rapport;6379, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2011 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...
  • Overvåkning av langtransporterte forurensninger 2008. Sammendragsrapport. Monitoring long-range trandboundary air pollutinon 2008. Summary report 

   Wollan, Anders K.; Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Skjelkvåle, Brit Lisa; Framstad, Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Bratli, Harald; Bruteig, Inga E.; Røsberg, Ingvald; Yttri, Karl Espen; Andreassen, Kjell; Evju, Marianne; Clarke, Nicholas; Aarrestad, Per Arild; Saksgård, Randi; Halvorsen, Rune; Manø, Stein; Solberg, Sverre; Økland, Tonje; Høgåsen, Tore; Hesthagen, Trygve; Bakkestuen, Vegar; Aas, Wenche (NIVA-rapport;5810, Research report, 2009)
   Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2008 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans­portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...