• Nitrogen fra fjell til fjord. Årsrapport 1994 

      Kaste, Ø.; Høyås, T.; Berge, D.; Fjeld, E.; Johansen, S.; Lindstrøm, E.-A.; Nilsen, P.; Ørseth, K. (NIVA-rapport;3284, Research report, 1995)
      Programmet "Nitrogen fra fjell til fjord" har som hovedmål å øke kunnskapen om opptak, omsetning, retensjon og avrenning av nitrogen, og å gi bedre prognoser for framtidige effekter av endringer i nitrogenkretsløpet på ...