• Laks og vannkvalitet i Otra, 1990-2006 

      Kroglund, F.; Høgberget, R.; Hindar, K.; Østborg, G.; Balstad, T. (NIVA-rapport;5531, Research report, 2008)
      Laksebestanden i Otra var utryddet frem til starten av 1990-tallet. Som følge av at industriutslippene ble sanert i 1995 og at belastningene knyttet til sur nedbør er redusert, ble vannkvaliteten endret fra å være kronisk ...