• Revurdering av beregningskriterier for avløpssystemer, flom i kommunale avløpssystem 

      Lindholm, O.; Engan, J.A.; Rapp, Ø.; Øverleir, P.A.; Markhus, E. (NIVA-rapport;4652, Research report, 2003)
      SFT TA-550 "Veiledning ved dimensjonering av avløpsledninger" er i prosjektet revurdert da de siste årene har vært en økende tendens til skader etter oversvømmelser i avløpsnett samt at det har kommet en ny norsk standard ...