• Overvåking av langtransporterte forurensninger 2006 - Sammendragsrapport. Monitoring long-range transboundary air pollution 2006 - Summary report 

      Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Skjelkvåle, B.L.; Hagen, D.; Framstad, E.; Hylen, G.; Halvorsen, G.; Raddum, G.G.; Bruteig, I.E.; Kålsås, J.A.; Larsson, J.Y.; Yttri, K.E.; Andreassen, K.; Skancke, L.; Clarke, N.; Aarrestad, P.A.; Saksgård, R.; Manø, S.; Solberg, S.; Høgåsen, T.; Nygård, T.; Hestagen, T.; Bakkestuen, V.; Timmermann, V.; Aas, W. (NIVA-rapport;5442, Research report, 2007)
      Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2006 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåking av langtrans­portert forurenset luft og nedbør”, ”Overvåkingsprogram for skogskader” (OPS) og “Program for terrestrisk ...