• Tilførselsprogrammet 2012. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Barentshavet og Lofotenområdet. 

      Green, N.; Skogen, M.; Aas, W.; Iosjpe, M.; Måge, A.; Breivik, K.; Yakushev, E.; Høgåsen, T.; Eckhardt, S.; Ledang, A.; Jaccard, P.; Staalstrøm, A.; Isachsen, P.E. .; Frantzen, S. (NIVA-rapport;6544, Research report, 2013)
      Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fra åtte kilder til fire regioner i Lofotenområdet og den norske delen av Barentshavet. Dataene fra de ulike kildene brukes til ...