• Tilførselsprogrammet 2009. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Barentshavet og Lofotenområdet 

   Green, N.; Molvær, Jarle; Kaste, Ø.; Schrum, C.; Yakushev, E.; Sørensen, K.; Allan, I.; Høgåsen, T.; Christiansen, A.; Heldal, Hilde Elise; Klungsøyr, Jarle; Boitsov, Stepan; Børsheim, Knut Yngve; Måge, Amund; Jalshamn, Kåre; Aas, Wenche; Braathen, Ole-Anders; Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; Rudjord, Anne Liv; Iosjpe, Mikhail; Brungot, Anne Lene (NIVA-rapport;5980, Research report, 2010)
   Det er utført nye beregninger av tilførsel av olje, kjemikalier og radioaktive stoffer til Barentshavet. Hovedinntrykket er relativt liten tilførsel av miljøfarlige stoffer til Barentshavet – Lofotenområdet. Nå er imidlertid ...
  • Tilførselsprogrammet 2010. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Nordsjøen 

   Green, Norman W.; Heldal, Hilde Elise; Måge, Amund; Aas, Wenche; Gäfvert, Torbjörn; Schrum, Corinna; Boitsov, Stepan; Breivik, Knut; Iosjpe, Mikhail; Yakushev, Evgeniy; Skogen, Morten; Høgåsen, Tore; Eckhardt, Sabine; Christiansen, Anne Bjørkenes; Daae, Kjersti L.; Durand, Dominique; Debloskaya, Elena (NIVA-rapport;6187, Research report, 2011)
   Det er utført nye beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer til den norske delen av Nordsjøen (inkludert Skagerrak). Hovedinntrykket er at det her er relativt liten tilførsel av miljøfarlige ...
  • Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Norskehavet 

   Green, Norman W.; Heldal, Hilde Elise; Måge, Amund; Aas, Wenche; Gäfvert, Torbjörn; Schrum, Corinna; Boitsov, Stepan; Breivik, Knut; Iosjpe, Mikhail; Yakushev, Evgeniy; Skogen, Morten; Høgåsen, Tore; Eckhardt, Sabine; Christiansen, Anne Bjørkenes; Daae, Kjersti L.; Durand, Dominique; Ledang, Anna Birgitta; Jaccard, Pierre Francois (NIVA-rapport;6360, Research report, 2012)
   Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fra syv kilder til syv regioner i den norske delen av Norskehavet. Dataene fra de ulike kildene brukes til å beregne konsentrasjoner ...