• Botaniske undersøkelser i Suldalslågen 2016 

      Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7091, Research report, 2016)
      Våren 2016 ble NIVA bedt om å gjennomføre en kartlegging av de botaniske forholdene på permanent vanndekket areal i Suldalslågen. Moser var i 2016 det dominerende vegetasjonselementet, med midlere dekning mellom 23% og 72% ...