• Andedammen i Drammen – Forslag til tiltak etter enkel befaring 

   Faafeng, Bjørn (NIVA-rapport;6725, Research report, 2014)
   Andedammen på Strømsø i Drammen ble besøkt 4. 9 2014 sammen med representanter for Drammen kommune, for å komme med innspill til hvordan tiltak kan føre til at dammen fremstår som mer attraktiv. Det ble også tatt kontakt ...
  • Indre Oslofjord 2013 – status, trusler og tiltak 

   Thaulow, Håkon; Faafeng, Bjørn (NIVA-rapport;6593, Research report, 2014)
   Det er laget en oppdatert kunnskapssammenstilling om Indre Oslofjord med utgangspunkt i «Strategi 2010» (Fagrådsrapport 107). Ny kunnskap er trukket inn fra NIVA og andre fagmiljøer. Det er fokus på vannkvalitet, men ...
  • Lake Wuliangsuhai Restoration Project: Historical Development of Lake Wuliangsuhai 

   Faafeng, Bjørn; Shiyou, S.; Johansson, L.; Amsink, S.L.; Jensen, K.; Jeppesen, E.; Bradshaw, E.; Li, M.; Medboe, F.; Christiansen, A.; Ruden, F.; Oredalen, T.; Løvik, J. (NIVA-rapport;5645, Research report, 2008)