• Andedammen i Drammen – Forslag til tiltak etter enkel befaring 

      Faafeng, Bjørn (NIVA-rapport;6725, Research report, 2014)
      Andedammen på Strømsø i Drammen ble besøkt 4. 9 2014 sammen med representanter for Drammen kommune, for å komme med innspill til hvordan tiltak kan føre til at dammen fremstår som mer attraktiv. Det ble også tatt kontakt ...