• Spatial prioritisation of environmental service payments for biodiversity protection 

      Barton, D.; Faith, D.; Rusch, G.; Gjershaug, J.O.; Castro, M.; Vega, Mauricio; Vega, Edwin (NIVA-rapport;4746, Research report, 2003)
      Studien bruker modellen TARGET for å vurdere kostnadseffektivitet av ulike tildelinger av miljøtjenestebetalinger (environmental service payments) til vern av biologisk mangfold på privat eiendom. Data for alternative ...