• Barrierer og muligheter for opprustning ag utvidelse av vannkraftanlegg 

      Thaulow, Haakon; Arge, Njål; Haagensen, Kjell (NIVA-rapport;5483, Research report, 2007)
      : Prosjektet søker å belyse spørsmålet: Hvorfor blir ikke opprustings- og utvidelsespotensialet i norske vannkraftanlegg realisert i større grad? Bakgrunnen er klimautfordringene og Regjeringens mål om 30 TWh ny årsproduksjon ...