• Overvåking av vassdrag på Romerike 2009 

   Lindholm, M.; Gjemlestad, Lars J.; Haaland, Ståle (NIVA-rapport;5933, Research report, 2010)
   Rapporten gir en fremstilling av biologiske og vannkjemiske data innsamlet i 2009 i vassdragene Leira og Nitelva på Romerike. Dataene utgjør andre året av en treårig overvåkning, igangsatt i henhold til avtale med Interkommunal ...
  • Overvåking av vassdrag på Romerike 2010 og samlet vurdering av økologisk tilstand for perioden 2008-2010 

   Lindholm, Markus; Haaland, Ståle; Gjemlestad, Lars Jakob (NIVA-rapport;6121, Research report, 2011)
   Rapporten gir en fremstilling av biologiske og vannkjemiske data innsamlet i 2010 i Leira, Nitelva og en del mindre vassdrag på Romerike. Dataene utgjør siste året av en treårig overvåkning, igangsatt i henhold til avtale ...
  • Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters - 2008 

   Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per G.; Kaste, Øyvind; Selvik, John Rune; Tjomsland, Torulv; Høgåsen, Tore; Aakerøy, Paul Andreas; Haaland, Ståle; Beldring, Stein (NIVA-rapport;5869, Research report, 2009)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian seas in 2008 have been estimated, in accordance with the requirements of the OSPAR Commission. Nutrient inputs from both rivers and point sources (industry, sewage treatment ...