• Sukkertareprosjektet: Analyse av klima- og overvåkningsdata 

      Moy, F.; Stålnacke, Per; Barkved, L.; Kaste, Ø.; de Wit, H.; Magnusson, J.; Sørensen, K.; Iden, Knut; Hygen, Hans Olav; Harstveit, Knut; Hackett, Bruce; Albretsen, Jon; Deelstra, Johannes; Steen, Henning; Pettersson, Lasse H. (NIVA-rapport;5454, Research report, 2007)
      Klimatiske- og klimarelaterte endringer eller avvik, er analysert med henblikk på årsaks­sammenhenger – både direkte og indirekte - til sukkertarens (Saccharina latissima) bortfall langs sørlandskysten av Norge. Rapporten ...