• Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Norskehavet 

      Green, Norman W.; Heldal, Hilde Elise; Måge, Amund; Aas, Wenche; Gäfvert, Torbjörn; Schrum, Corinna; Boitsov, Stepan; Breivik, Knut; Iosjpe, Mikhail; Yakushev, Evgeniy; Skogen, Morten; Høgåsen, Tore; Eckhardt, Sabine; Christiansen, Anne Bjørkenes; Daae, Kjersti L.; Durand, Dominique; Ledang, Anna Birgitta; Jaccard, Pierre Francois (NIVA-rapport;6360, Research report, 2012)
      Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fra syv kilder til syv regioner i den norske delen av Norskehavet. Dataene fra de ulike kildene brukes til å beregne konsentrasjoner ...