• Utredninger Vansjø - Kartlegging av vannkvaliteten i 2005 

   Bjørndalen, K.; Andersen, T.; Borgvang, S.; Hobæk, A.; Kaasa, B.; Rohrlack, T.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;5143, Research report, 2006)
   Vannområdeutvalget Morsa fikk i 2005 økonomisk støtte fra MD/SFT til å gjennomføre utredninger i Vansjø i 2005. Hovedmålsetningen var å få økt kunnskap om innsjøen og prosesser knyttet til omsetningen av næringsstoffer, ...
  • Vurdering av mulig interngjødsling i Vestre Vansjø 

   Andersen, T.; Brabrand, Å.; Færøvig, P.J.; Kaasa, B.; Molversmyr, Å.; Skjelbred, B.; Aasberg, T. (NIVA-rapport;5144, Research report, 2006)
   Denne delrapporten omhandler vurderinger av mulig interngjødsling i Vansjø som følge av vinddrevet resuspensjon, høy pH, lavt oksygeninnhold, båttrafikk og fisk. Sedimentene i Vansjø har overraskende lavt fosforinnhold, ...