• Basisundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget 1980-82. Hovedrapport 

   Traaen, T.; Pytte, A.R.; Brettum, P.; Heggberget, T.G.; Huru, H.; Jensen, A.; Johannessen, M.; Kaasa, H.; Lien, L.; Lillehammer, A.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Rørslett, B.; Aagaard, K. (NIVA-rapport;1459, Research report, 1983)
   Alta-Kautokeinovassdraget er svært frodig og artsrikt. Deler av vassdraget kan betegnes som middels næringsrikt. Årsaken er trolig store naturlige tilførsler av materiale fra nedbørfeltet. Det er registrert nye organismer ...
  • Basisundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget. Årsrapport for 1980. 1/81 

   Traaen, T.; Brettum, P.; Heggberget, T.G.; Jensen, A.; Kaasa, H.; Lien, L.; Lillehammer, A.; Lindstrøm, E.-A.; Aagaard, K. (NIVA-rapport;1272, Research report, 1981)
   Årsrapporten omhandler hydrobiologiske og kjemisk/fysiske undersøkelser fra første års feltarbeid i Alta-Kautokeinovassdraget. Rapporten viser status i februar 1980. Delprosjektene er i ulike faser av bearbeidelsen og ...
  • Kraftutbygging i Bøelva, Telemark. Konsekvenser for resipientforhold og fiske 

   Grande, M.; Kotai, J.; Kulsvehagen, E.; Kaasa, H.; Skulberg, O. (NIVA-rapport;1460, Research report, 1983)
   På grunnlag av tidligere undersøkelsesresultater, innsamlete opplysninger og utførte beregninger er det foretatt en vurdering av konsekvenser overfor resipientforhold og fiske av planlagt kraftutbygging i Bøelva i Telemark. ...