• Dioksiner i Grenlandsfjordene – DIG. Oppsummering av forskningsprosjektet 

   Næs, Kristoffer; Persson, Johan; Saloranta, Tuomo; Andersen, Tom; Berge, John Arthur; Hylland, Ketil; Ruus, Anders; Tobiesen, August; Bergstad, Odd Aksel; Knutsen, Jan Atle (NIVA-rapport;4876, Research report, 2004)
   Grenlandsfjordene har mottatt store tilførsler av dioksiner fra Norsk Hydros magnesiumfabrikk på Herøya (1951-2002). Forurensningen har ført til restriksjoner og råd knyttet til omsetning og inntak av sjømat fra området. ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

   Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7164-2017, Research report, 2017-06)
   I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
  • Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2009 

   Bakke, T.; Ruus, A.; Bjerkeng, B.; Knutsen, Jan Atle (NIVA-rapport;5981, Research report, 2010)
   Dioksiner i torskelever fra Frierfjorden har ikke vist systematisk endring etter 2002. Dioksiner i krabbesmør har sunket jevnt med 90 % siden 1988. I Langesundsfjorden har dioksiner i torskelever, ørretfilét, og blåskjell ...