• Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2008 

      Bakke, Torgeir; Ruus, Anders; Bjerkeng, Birger; Knutsen, Jan Atle (HI) (NIVA-rapport;5820, Research report, 2009)
      Overvåkingen omfatter dioksiner, non-orto PCB, kvikksølv og tinnorganiske forbindelser i organismer. Dioksiner i torskelever fra Frierfjorden har sunket siden 1991 på våtvektsbasis, men viser svak stigning i 2008. I ...