• Resultater fra videreutviklingen av AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

      Hindar, A.; Alfredsen, Jo Arve; Alfredsen, Knut T.; Aune, Svein; Brabrand, Åge; Brandt, U.; Bremset, Gunnbjørn; Christiansen, A.; Garmo, Ø.; Grønningsæter, Åge; Hagen, A.; Heggenes, Jan; Hytterød, Sigurd; Høgberget, R.; Kjøsnes, Arne Jørgen; Koestler, Andreas; Kristensen, T.; Kroglund, F.; Olsen, Normann; Olstad, Kjetil; Tjomsland, T.; Urke, H.; Venseth, Terje; Veidel, A.; Willbergh, M. (NIVA-rapport;6531, Research report, 2013)
      AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er videreutviklet i perioden 2008-2012. Gjennom prosjektarbeid og smittebegrensende behandlinger er behandlingsstrategi og -metodikk forbedret. Blant annet ...