• Effects of acidification on nitrification and associated nitrous oxide emission in estuarine and coastal waters 

      Zhou, Jie; Zheng, Yanling; Hou, Lijun; An, Zhirui; Chen, Feiyang; Liu, Bolin; Wu, Li; Qi, Lin; Dong, Hongpo; Han, Ping; Yin, Guoyu; Liang, Xia; Yang, Yi; Li, Xiaofei; Gao, Dengzhou; Li, Ye; Liu, Zhanfei; Bellerby, Richard; Liu, Min (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      In the context of an increasing atmospheric carbon dioxide (CO2) level, acidification of estuarine and coastal waters is greatly exacerbated by land-derived nutrient inputs, coastal upwelling, and complex biogeochemical ...