• Bruk av silikat som alternativ til kalking - feltforsøk med flytende og fast silikat i 1997 

   Åtland, Å.; Kvellestad, Agnar; Lindstrøm, E.-A.; Pedersen, Helge B.; Raddum, Gunnar G.; Salbu, Brit; Teien, Hans Christian (NIVA-rapport;3896, Research report, 1998)
   Feltforsøk med dosering av flytende silikat-lut som et alternativ til kalking har tidligere vært utprøvd i Tangedalselva. Med tanke på videre bruk av silikat i naturen var det viktig å få undersøkt hvorvidt dosering av ...
  • Undersøkelse av regulerte vassdrag med anadrome fiskebestander i Høyanger kommmune, Sogn og Fjordane 

   Åtland, Å.; Bjerknes, V.; Barlaup, Bjørn; Kvellestad, Agnar; Raddum, Gunnar G.; Sundt, Rolf (NIVA-rapport;3812, Research report, 1998)
   På oppdrag fra Fylkesmannen i Miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane er fem vassdrag i Høyanger kommune undersøkt høsten 1996 og våren 1997 med tanke på vannkvalitet og bestandsstatus for aure og laks. Etter en samlet vurdering ...
  • Vannkvalitet og anadrom fisk i Høyanger- og Ortneviksvassdraget i Sogn og Fjordane 

   Åtland, Å.; Bjerknes, V.; Barlaup, Bjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Hindar, A.; Kleiven, E.; Kvellestad, Einar; Raddum, Gunnar G.; Skiple, A. (NIVA-rapport;3891, Research report, 1998)
   På oppdrag fra Fylkemannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane har en undersøkt vannkvalitet, anadrom fisk og bunndyr i Ortneviksvassdraget og Høyangervassdraget (Daleelva). Målet for undersøkelsen, som ble gjennomført ...