• Undersøkelse av vassdrag med anadrome fiskebestander i Sogn og Fjordane 

      Bjerknes, Vilhelm; Barlaup, Bjørn T. (LFI); Gabrielsen, Svein Erik (LFI); Hindar, Atle; Kleiven, Einar; Kvellestad, Agnar (Norsk veterinærhøgskole); Raddum, Gunnar G. (LFI); Skiple, Anja; Åtland, Åse (NIVA-rapport;3950, Research report, 1998)
      På oppdrag fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er vannkvalitet, anadrom fisk og bunndyr i Hovlandselva, Ytredalselva, Lona, Gaula og Nausta undersøkt. Målet med undersøkelsen, som ble gjennomført i september/oktober 1997 ...