• Dioksiner i Grenlandsfjordene – DIG. Oppsummering av forskningsprosjektet 

   Næs, Kristoffer; Persson, Johan; Saloranta, Tuomo; Andersen, Tom; Berge, John Arthur; Hylland, Ketil; Ruus, Anders; Tobiesen, August; Bergstad, Odd Aksel; Knutsen, Jan Atle (NIVA-rapport;4876, Research report, 2004)
   Grenlandsfjordene har mottatt store tilførsler av dioksiner fra Norsk Hydros magnesiumfabrikk på Herøya (1951-2002). Forurensningen har ført til restriksjoner og råd knyttet til omsetning og inntak av sjømat fra området. ...
  • Simulating the uncertain effect of active carbon capping of a dioxin-polluted Norwegian Fjord 

   Starrfelt, Jostein; Saloranta, Tuomo (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Process‐based multimedia models are frequently used to simulate the long‐term impacts of pollutants and to evaluate potential remediation actions that can be put in place to improve or manage polluted marine environments. ...