• Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena; Höglund, Erik; Uhlig, Silvio; Fæste, Christiane Kruse; Ivanova, Lada; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7358, Research report, 2019)
   Det er gjort flere eksperimentelle forsøk med formål å utvikle klor som behandling mot Gyrodactylus salaris i elver. Gjennom disse forsøkene er det funnet at svært lave konsentrasjoner av klor tilsatt som monokloramin, kan ...
  • Heteroxanthin as a pigment biomarker for Gonyostomum semen (Raphidophyceae) 

   Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Rohrlack, Thomas; Uhlig, Silvio; Hostyeva, Vladyslava (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The ability to identify drivers responsible for algal community shifts is an important aspect of environmental issues. The lack of long-term datasets, covering periods prior to these shifts, is often limiting our understanding ...