• Vannforurensning fra nedlagte gruver 

      Iversen, E. (NIVA-rapport;3787, Research report, 1998)
      Det er foretatt en vurdering av vannforurensning i 25 områder der det er drevet gruvedrift etter kismineraler. I to av områdene der virksomheten har vært betydelig, er det foretatt feltundersøkelser over ett år for å beregne ...