• Steinsfjorden - Toksinproduserende blågrønnalger. Obervasjoner 1997 

   Skulberg, O. (NIVA-rapport;3901, Research report, 1998)
   En toksinproduserende populasjon av Planktothrix spp. (blågrønnalger) utviklet seg i Steinsfjorden, Buskerud, i 1997. Tre arter preget samfunnet: P. mougeotii, P. prolifica og P.cf. rubescens. Forekomsten i juli-august var ...
  • Steinsfjorden - Toksinproduserende blågrønnalger. Observasjoner 1998 

   Skulberg, O. (NIVA-rapport;3964, Research report, 1999)
   Undersøkelsen av blågrønnalgeutviklingen i Steinsfjorden i 1998 ble organisert av Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen. NIVA har foretatt det faglige arbeidet med oppgaven. Problemstillinger angående cyanotoksiner ...